ข่าวเกี่ยวกับกีฬา

กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน 

Foot

ได้ขยับร่างกาย ให้เหงื่อออก ขับของเสียผ่านทางเหงื่อได้

Heart rate

ออกกำลังกายทำให้เลือดได้สูบฉีด ร่างกายแข็งแรง

Weight

เพื่อลดน้ำหนัก สำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนัก

ข่าวกีฬาที่น่าสนใจ

"ถ้ามันง่าย ใครๆก็หุ่นดีไปกันหมดแล้ว"

จริงไหม?