เจ้ากรรมนายเวรมารู้แบบgclub !!!

เจ้ากรรมนายเวร

เจ้ากรรมนายเวรคือ  คนหรือวิญญาณ  ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจากในอดีตชาติ  อาจจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้องสามีภรรยาหรือเพื่อน  และแม้กระทั่งสัตว์ ที่เราได้ไปทำให้พวกเขาเหล่านี้เกิดเป็นการอาฆาตโกรธแค้น  ทั้งที่เราตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจ  หรือบางที่ก็อาจจะไม่รู้ตัวเอง

บางคนก็อาจจะทำกรรมต่อกันไว้อย่างรุนแรง

บางคนก็อาจจะทำกรรมต่อกันไว้ไม่รุนแรงก็ได้

ดังนั้นการที่คนเราเกิดมาในชาตินี้จึงมีความแตกต่างกันไป

  • บางคนก็เกิดมาจน

 

  • บางคนก็อาจจะเกิดมารวย

 

  • บางคนก็เกิดมาพิการ

 

  • บางคนที่เกิดมาร่ำรวย  แต่ต้องมาทนทุกข์ทรมารด้วยโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง

 

  • บางคนก็ต้องเกิดมาทุกข์ทรมานเพราะลูก

 

  • บางคนก็ทุกข์เพราะสามีเจ้าชู้  นั่นเป็นเพราะผลกรรมที่คนเราอาจจะทำไว้ในอดีต  เมื่อเกิดมาชาตินี้จึงต้องมาใช้กรรมที่ทำไว้นั่นเอง   ดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมักส่งผลให้ทุกข์ทรมาน

 

  • บางคนโชคดีเกิดมาร่ำรวยแต่ต้องทุกข์ทรมานเพราะมีลูกคอยล้างผลาญในชีวิตซึ่งหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย

 

  • บางคนเกิดมาโชคดีเป็นคนสวยที่มีหน้าตาดี  แต่ต้องกลับไปได้สามีที่เจ้าชู้  จนตัวเองต้องทุกข์ทรมานหาความสุขไม่ได้ และก็คิดว่าชาติที่แล้วอาจจะไปแย่งสามีเขามา ชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรจึงมากระทำเราเพื่อเป็นการเอาคืน

 

  • บางคนเกิดมาพิการ  นั่นเป็นเพราะในชาติที่แล้วอาจจะไปฆ่าสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน  ชาตินี้จึงเกิดมาพิการเป็นสิ่งทำให้ทรมานในชีวิต

 

  • บางคนเกิดมารวยแต่จนเพราะติดการพนันหรือติดเล่น gclub อาจจะเพราะเป็นผลกรรมที่ทำในอดีตก็จึงไม่สามารถเลิกได้และก็ยังคงติดจนทำให้เงินที่มีหรือความร่ำรวยที่มีอยุ่ จนลงหรือหมดตัว

 

แต่เจ้ากรรมนายเวรจะเลิกจองเวรกับเราก็ต่อเมื่อคนเราได้ชดใช้ในสิ่งที่เราเคยทำไว้จนเป็นที่พอใจหรือหมดจากกันนั่นเอง  แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานน้อยลงก็คือการอโหสิกรรมต่อกันหรือการสร้างบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง

ดังนั้นคนเราที่เกิดมาทุกคน  จะต้องมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาทุกคน  แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่การกระทำที่เราได้ทำไว้    คนเราทุกคนมักจะเกิดมาไม่มีความเท่าเทียมกัน  ซึ่งจะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่ที่บุญกุศลที่ทำมาอีกนั่นแหละ  ซึ่งเราไม่สามารถหลีกหนีได้อย่างแน่นอน

 

 

website: https://www.g-club.club/

line : g_club

บริการ Call Center ติดต่อได้ 24 ชม. โทร.

098-44176-14

098-44176-15

ติดต่อเรา https://www.g-club.club/ติดต่อเรา/