ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา

กรีฑาเป็นชื่อที่ใช้สำหรับในการเรียกประเภทของกีฬา โดยกรีฑานั้นจะมีการแบ่งแยกออกเป็นกีฬาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การกระโดด การพุ่งตัวและรวมไปถึงการขว้างหรือโยนต่างๆด้วย โดยกรีฑานั้นเป็นกาที่ต้องมีการอาศัยทักษาะที่มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

และถือว่ากีฬาประเภทกีฬานั้นได้รบควานิยมอย่างแพร่หลายและเป็นประเภทกีฬาที่มักจะมีการนำมาใช้ในการแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆอยู่เสมอ กีฑาจึงเป็นประเภทกีฬาที่เรานั้นจำเป้นจะต้องทำความรู้จักและเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของกีฬาที่จะสามารถพัฒนาเพื่อไปปรับใช้กับกีฬาประเภทอื่นๆได้วย

กรีฑานั้นมีการแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท  ประเภทลู่โดยประเภทลู่นั้นกฏกติกาก็จะเป็นการสิ่งอยู่บนลู่ของตัวเองเพียงเท่านั้นไม่สามารถออกนอกลู่ได้ เพราะถ้าหากออกนอกลู่ก้ถือว่าเป็นการทำผิดกฏกติในการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาประเภทลู่นั้นจะเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลาในการแข่งขันเพียงสั้นๆและใช้ตัวตัดสินเป็นเวลาในการแข่งขันนั่นเองและประเภทลานนั้นก็คือการแข่งขันที่ใช้พื้นที่สนามลานด้านในของลู่ในการแข่งขันนั่นเอง

โดยการตัดสินนั้นจะใช้ความไกลหรือระยะทางเป็นตัวตัดสิน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีการแข็งขันและกฏกตอกาที่มีความแตกต่างกันในบางจุดแต่ในเรื่องพื้นฐานในการแข่งขันทั่วไปนั่นกรีฑาก็จะมีกฏกติกาที่มีลักษระคล้ายๆกันนั่นเอง เป็นประเภทกีฬาที่ถือว่าเป็นประเภทกีฬาที่แข่งขันและเล่นง่าย กฏกติเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน

ในการแข่งขันหรือฝึกซ้อมก็ใช้เวลาไม่นานมากนักก็สามารถที่จะแข่งขันได้ แต่ย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นกีฬาประเภทที่มีการแข่งขันและเล่นง่ายแต่การฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำกิจกรรมในกีฬาประเภทกีฑานั้นก็ยังคงเป้นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้ปรับและคุ้นชินกับกีฬาประเภทนี้นั่นเอง 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฑานั้นก็มีสิ่งที่จะต้องทำความรู้จักอยู่ไม่กี่เรื่องเพื่อให้เข้าใจและสามารถเล่นรีฑาได้อย่างราบรื่น อันดับแรกเลยนั้นจะต้องรู้จักกับสนามในอการเล่นและแข่งขันกรีฑาก่อน โดนสนามที่มช้ในการแข่งขันนั้นก็เป็นสนามที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีนั่นเองโดยช่องวิ่งหรือที่เราเรียกกันว่าลู่วิ่งนั้นจะแบ่งออกเป็น 8 ช่องด้วยกัน

ซึ่งสนามในลักษณะนี้นั้นเป็นสนามที่ใช้สำหรับการแข่งกรีฑาประเภทลู่นั่นเอง ส่วนพื้นที่ด้านในของลู่วิ่งนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ช้สำหรับการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน สนามที่ใช้ในการแข่งขันกรีฑานั้นจะมีมาตรฐานความยาวของสนามอยู่ที่ 400 เมตร และการแข่งขันกรีฑาทั้งสองประเภทนั้นเป็นสิ่งที่สามารถแข่งขันได้ในเวลาพร้อมกัน เพราะสนามในการแข่งขันนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้ในการแข่งขันทั้งสองประเภทได้เลยนั่นเอง 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  aesexy