การสร้างร่างกายให้พร้อมก่อนเป็นนักกีฬา

นักกีฬากว่าจะเป็นได้นั้นต้องสะสมประสบการณ์ในการเล่นกีฬาที่ยาวนานและกีฬาที่เล่นนั้นมักจะต้องเป็นกีฬาที่ชื่นชอบเพราะว่านักกีฬานั้นจะต้องอยู่กับกีฬาประเภทนี้ไปตลอดชีวิตหรือในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน คนส่วนใหญ่ที่เป็นนักกีฬานั้นมักจะเก่งกีฬาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะสามารถเล่นกีฬาชนิดอื่นๆได้เนื่องจากมีทักษาะในการเป็นนักกีฬามาแล้ว

แต่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นนักกีฬา โดยสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่นักกีฬานั้นมีการฝึกฝนและสร้างร่างกายมาตั้งแต่รู้ว่าตัวเองนั้นอยากที่จะเล่นกีฬาแต่สำหรับบางคนนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นชื่นชอบหรืออาจจะเล่นกีฬาอะไร ก็สามารถสร้างร่างกายให้พร้อมก่อนเป้นนักกีฬาได้เสมอ

สมาธิมีผลต่อร่างกายและการเคลื่อนไหว สิ่งสำคัญเพราะสมองเป็นส่วนที่ควบคุมส่วนต่างๆของร่างกาย การมีสติและรู้จักควบคุมอารมณ์นั้นก็จะส่งผลไปสู่การควบคุมร่างกายที่ ซึ่งสิงนี้นั้นอาจจะไม่สามารถทำได้เลยในทันที แต่จะต้องเรียนรู้และอาศัยประสบการณ์และการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในการใช้ชีวิตและการเล่นกีฬาควบคู่กันไปดังนั้นแล้วการมีสติที่ดี ก็จะนำพามาสู่การสร้างร่างกายที่ดีด้วย ถือว่าสร้างหนึ่งอย่างได้ถึงสองอย่างเลยนั่นเอง

ร่ายกายที่แข็งแรงและสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ ร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งร่างกายภายนอกและภายใน ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคต่างๆ ถึงแม้ว่าการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ก็จริง แต่สิ่งที่ควรทำก็คือการเฝ้าระวังและมีการสังเกตตัวเองอยู่ตลอดและเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนว่าเราก็อาจจะสามารถได้เปรียบคู่แข่งในการแข่งขันกีฬาได้ด้วย

กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็ตาม ก็ล้วนอแต่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการเล่นหรือการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นความพร้อมเรื่องกล้ามเนื้อจึงสำคัญและการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีและถูกต้องนั้นก็จะต้องสร้างมาตั้งแต่เด็กและใช้เวลาในการสร้างนานสมควรที่สำคัญการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีก็คือการควบคุมในเรื่องของอาหารหารกินเพราะอาหารที่ดีก็จะช่วยในการเจริญเติบโตและแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ต้องดีควบคู่กันไป เพราะถ้าหากสุขภาพกายไม่ดีนั้นก็ทำให้สุขภาพจิตย้ำแย่หรือสุขภาพจิตไม่ดีนั้นก็ส่งผลต่อการฝึกฝนและการสร้างร่างกาย ก็ทำให้ร่างกายนั้นย่ำแย่ลงได้นั่นเอง

ความแข็งแรงและการเคลื่อนไหว เราจะต้องรู้จักและจับจังหวะร่างกายลการเคลื่อนไหวที่แม่นยำให้ได้ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นความพร้อมทางด้านร่างกายอย่างสูงสุด เราจะสามารถเล่นกาได้ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวามแข็งแรงและจังหวะร่างกายในการเคลื่อนไหว

 

สนับสนุนโดย.    บาคาร่า sa